Spoort het of spoort het niet ?

Pano krijgt een unieke blik achter de schermen van het Belgische spoor. Een gigantische en complexe machine die elke dag 850 000 reizigers naar hun bestemming brengt. Hoe wordt deze machine bestuurd ? NMBS en Infrabel willen door centralisering en digitalisering het treinverkeer performanter laten rijden. Maar in de praktijk loopt het regelmatig in de soep. Een reportage van Wim Van den Eynde en Laura Niclaes (Pano reportage 21 februari 2018 – VRT NWS).

March 28, 2012

VOIGHT - SDK WUFC

Voight WUFC SDK SDK WUFC WUFC SDK

December 07, 2011

GUES - SDK WUFC

GUES - SDK WUFC

November 05, 2011

LUCIDE - WUFC SDK

graffiti LUCIDE - WUFC SDK YKS

December 29, 2010

SMURF - WUFC SDK

Wufc - Writers United
SDK - Stealing Dealing Killing
Smurf graffiti

July 05, 2010

WUFC - NER

WUFC NER graffiti

May 12, 2010

WUFC SDK

Rose clouds of lies
Soleil 660 - Daedalus Rising
WUFC SDK
WUFC-SDK crew
WUFC and SDK are Swedish train writing graffiti crews Writers United football club

January 23, 2010

SDK / SAK ?

SDK SAK graffiti crew

March 29, 2009

GUES - SDK WUFC

GUES - WUFC SDK